Prometeusz Consulting sp. z o.o.

Prometeusz Consulting sp. z o.o.

ubezpieczenia oc, kalkulator oc, odszkodowania

ubezpieczenia oc, kalkulator oc, odszkodowania

» FIRMA / REFERENCJE

Nasi klienci o nas 

BZ WBK Leasing S.A.

BZ WBK Leasing S.A.

PROMETEUSZ przygotował dla nas, wdrożył i obsługiwał program ubezpieczenia pojazdów leasingowych. Dał się poznać jako partner aktywny, innowacyjny i skutecznie korzystający z zaawansowanych technologii.
Podkreślenia wymaga również zaangażowane Zarządu PROMETEUSZA w budowanie właściwego sposobu komunikacji i reagowania na potrzeby klienta.
Profesjonalizm i rzetelność pracowników PROMETEUSZA pozwala polecić ich jako pożądanych partnerów w interesach.
POLMOS Poznań S.A.

POLMOS Poznań S.A.

PROMETEUSZ udziela nam niezbędnych w naszej działalności konsultacji z zakresu identyfikacji, analizy oraz podejmowania ryzyka w zakresie ubezpieczeń, a także pośredniczy w zawieraniu wskazanych potrzebami naszej ochrony oraz polityką zarządzania ryzykiem umów ubezpieczenia.
Prowadzona przez PROMETEUSZA obsługa jest w pełni profesjonalna i zaangażowana. Świadczony przez PROMETEUSZA serwis daje nam poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie pomaga w procesie zarządzania dając nam informacje niezbędne przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
BIG STAR Limited Sp. z o.o.

BIG STAR Limited Sp. z o.o.

Współpraca z PROMETEUSZEM zaowocowała uruchomieniem specjalnego programu dla ponad 200 dealerów BSL prowadzących działalność na terenie całego kraju. PROMETEUSZ wspomaga aktywnie proces zarządzania firmy w zakresie ubezpieczeń począwszy od identyfikacji i analizy ryzyka poprzez negocjacje z ubezpieczycielami warunków ochrony ubezpieczeniowej do likwidacji szkód włącznie.
Obsługa PROMETEUSZA jest rzetelna i profesjonalna co daje nam poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie daje nam informacje niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności firmy.
KONIMPEX Sp. z o.o.

KONIMPEX Sp. z o.o.

Współpraca z PROMETEUSZEM zaowocowała znacznym rozszerzeniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej przy jednoczesnym obniżeniu płaconych przez nas składek.
Obsługa PROMETEUSZA obejmuje całokształt zagadnień dotyczących ubezpieczeń, od analizy ryzyk występujących w przedsiębiorstwie, poprzez przygotowanie i analizę ofert poszczególnych firm ubezpieczeniowych, do likwidacji szkód włącznie.
PROMETEUSZ zapewnia fachowe doradztwo w dziedzinach związanych z ubezpieczeniami oraz pełny profesjonalizm prowadzonych działań.
EL Centrum S.A.

EL Centrum S.A.

PROMETEUSZ przygotował i wprowadził kompleksowy program ubezpieczeniowy dla naszego mienia zlokalizowanego w 24 Oddziałach na terenie całego kraju. Przy znacznie obniżonej cenie za ubezpieczenie udało się nam uzyskać o wiele szerszy zakres ochrony.
Przygotowywane na bieżąco przez PROMETEUSZA materiały z zakresu poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych, które chcemy objąć ochroną świadczą o ogromnym profesjonalizmie i rzetelnym przygotowaniu do świadczonych usług brokerskich.
PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu

PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu

Wszechstronna obsługa brokerska świadczona przez PROMETEUSZ obejmuje całokształt zagadnień związanych z zawieraniem i realizowaniem umów ubezpieczeniowych zawieranych na rzecz firmy.
Firmę PROMETEUSZ możemy śmiało polecić innym uczestnikom obrotu gospodarczego jako partnera w interesach.
PROSNA Spółka Wodno-Ściekowa w Kalisz

PROSNA Spółka Wodno-Ściekowa w Kalisz

Świadczony przez PROMETESZ serwis zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa i jednocześnie pomaga w procesie zarządzania dając nam informacje niezbędne przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
Firmę PROMETEUSZ z przyjemnością polecamy innym jako partnera w interesach.
BUDREM

BUDREM

Obsługa PROMETEUSZA prowadzona jest w sposób rzetelny i profesjonalny począwszy od opracowania analizy ryzyk poprzez przygotowanie slipów brokerskich i następnie negocjowanie ofert zakładów ubezpieczeń, aż po pomoc przy likwidacji szkód.
POMETEUSZ zapewnia fachowe doradztwo ubezpieczeniowe oraz pełen profesjonalizm działań.
MEGATRANS PKS S.A.

MEGATRANS PKS S.A.

PROMETEUSZ kompleksowo i profesjonalnie obsługuje wprowadzony program, udziela nam niezbędnych konsultacji, realizuje politykę zarządzania ryzykiem w celu optymalizacji składki przy utrzymaniu zasady realności ochrony ubezpieczeniowej.
Świadczony przez PROMETEUSZ serwis daje nam poczucie bezpieczeństwa, wspomaga procesy zarządzania dając nam informacje niezbędne przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.
INTERTRANS S.A.

INTERTRANS S.A.

PROMETEUSZ udziela nam niezbędnych w naszej działalności konsultacji z zakresu identyfikacji, analizy oraz podejmowania ryzyka w zakresie ubezpieczeń, a także pośredniczy w zawieraniu wskazanych potrzebami naszej ochrony oraz polityką zarządzania ryzykiem umów ubezpieczenia.
Prowadzona przez PROMETEUSZA obsługa jest w pełni profesjonalna i zaangażowana co pozwala nam co roku uzyskać optymalne składki przy jednoczesnej niezbędnej ochronie naszej firmy.
GŁOTECH PKS S.A.

GŁOTECH PKS S.A.

PROMETEUSZ przygotował dla naszej firmy program ubezpieczenia flotowego pojazdów. Zawiera on wszystkie warunki ochrony, system zgłaszania pojazdów do ubezpieczenia oraz procedury likwidacji szkód.
Funkcjonowanie umowy oparte zostało na jasnych i czytelnych procedurach postępowania wszystkich stron zaangażowanych w realizację umowy. Umożliwia to sprawne odzyskanie od ubezpieczyciela należnego odszkodowania.

Prometeusz Consulting sp. z o.o. © 1989 - 2009

www.activate.pl